Det er vigtigt for os:

  • At børnene har en god, tryg og udviklende hverdag hos os.
  • At I forældre er medinddraget ift. jeres eget barn.
  • At vi kan grine med hinanden hver dag.
  • At vi har en stabil medarbejdergruppe, og et godt arbejdsmiljø.

Er du interesseret i at høre mere om Paletten, er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnummer: 2332 9960

Indenfor: Der er 3 stuer som hvert enkelt barn har en tilknytning til. Derudover er der et fællesrum som bruges i starten og i slutningen af dagen. Vi har et motorikrum som alle 3 stuer bruger på skift, her er der god mulighed for at få udfordret motorikken. Vi har desuden et multirum som bruges til sprogarbejdet og som stillerum. I det hele taget er vores hus indrettet med gode muligheder for at dele børnene op i mindre grupper.

Legepladsen: Vi har en skøn legeplads med masser af muligheder for bevægelse og fordybelse. Der er gode klatretræer, og mulighed for at finde en god ”uforstyrret” lege-krog.

Legepladsen bliver løbende renoveret og gentænkt, og det er et sted vi bruger meget tid på at være - hver eneste dag.

Vores normering er 15 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn.

Der er 1 vuggestuegruppe (Blå stue) og 2 børnehavegrupper (Rød og Grøn stue)

Hver gruppe har 2 pædagoger tilknyttet, derudover har vi 3 fastansatte pædagogmedhjælpere i huset. Vi lægger vægt på at der er kendte voksne på alle stuer, så både børn og forældre kender hinanden. Ved sygdom har vi så vidt muligt kendte vikarer tilknyttet.

Vores hverdag er bygget op på samme måde hver dag, så der er genkendelighed for børnene – og det ser sådan ud:

06:30-07:30
Godmorgen, vi serverer morgenmad for de børn der ikke har mulighed for at spise mad hjemmefra. Vi har en fast morgenåbner som tager godt imod alle børn, samt får dem i gang med en aktivitet.

07:30-09:00
Vi fordeler os på de 3 stuer, og der laves småaktiviteter som f.eks. puslespil, tegne, lege med dyr, bygge med LEGO

09:00-10:30/11:00
Der er samling på alle 3 stuer, hvor vi synger sange og får lidt brød og frugt.

Derefter er der pædagogiske aktiviteter på stuerne. F.eks. lave motorikbaner på legepladsen, tage på tur i nærområdet, lave masker osv.

I vuggestuen spises der frokost kl. 10:30, og i børnehaven kl. 11:00. Børnene har faste spisepladser og vi arbejder så meget som muligt med selvhjulpenhed under måltidet, det betyder at de alt efter alder selv kan hælde vand i glasset, eller tage mad op på deres tallerken.

Efter frokost skal vuggestuebørnene sove, vi har barnevogne til de mindste, og krybber til de større børn.

Børnehavebørnene leger på legepladsen efter frokosten.

13:30/14:00
Der spises eftermiddagsmad på stuerne.

14:00-17:00
Der leges inde eller ude indtil børnene er blevet hentet.

I Paletten har vi frokost- og eftermiddagsmadsordning.

Børnene får lidt frugt og brød i forbindelse med samlingen kl. 9.00 på deres stue.

Vores køkkenleder laver sunde og velsmagende måltider til os hver dag, og madplanen kan ses på Aula. Vi har guldmærket i økologi, og vores økologiprocent er på 95%

Som tidligere nævnt så har børnene faste pladser, så det er de samme børn og voksne der spiser sammen hver dag. Det gør at vi som voksne kan støtte op om det enkelte barn ift. måltidet, og skubbe på hvis der er brug for det. Der kan være tale om kræsenhed, eller andet. Vi snakker med børnene om hvad vi spiser, og er det f.eks. fisk så kan vi finde et billede af den – og dermed blive klogere sammen.

Om eftermiddagen spiser vi lidt på skift, og kalder det cafe.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi vil rigtig gerne have et tæt samarbejde med jer forældre, og det starter den første dag I har en plads i Paletten.

Vi laver individuelle aftaler ift. indkøring da hvert barn er forskelligt – og vi laver aftalerne ud fra hvordan vi oplever barnet reagerer på at være hos os – og selvfølgelig ud fra det I forældre fortæller os.

Vi har en opstartssamtale ca. 3 mdr. efter opstart, men vi snakker jo sammen løbende/hver dag ift. hvordan det går.
I vuggestuen er der samtale på vej mod 3 år, altså inden barnet starter i børnehaven
I børnehaven har vi dialogmøde med forældre til 4-årige, hvor vi sidder sammen i en gruppe og deler historier fra hverdagen med hinanden.
Der er en samtale igen når barnet er på vej mod 6 år, som handler om det med at være på vej i skole.

Men der er altid mulighed for at få en samtale, hvis der er brug for det.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Hos os arbejder vi hele tiden med barnets nærmeste udviklingszone, det vil sige at vi tager udgangspunkt i hvor det enkelte barn er i sin udvikling og hvad det næste barnet skal lære er. Vi har et stort fokus på at hjælpe barnet til at være robust, for os betyder robusthed at kunne tackle konflikter og modgang uden at man går i stykker, det er helt afgørende for den livsduelighed som vi gerne skulle sende barnet videre i skole med.

Vi arbejder altid med det enkelte barn i fællesskabet, det betyder at vi tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau når vi sammensætter de fællesskaber barnet skal være en del af. Nogle gange er det givtigt at være sammen med nogle som er på samme niveau, andre gange kan det være udviklende at være sammen med nogle som enten er på et højere eller lavere niveau end en selv for på den måde at lære noget af andre eller at være den andre lærer noget af.

Det er enormt vigtigt for os at dit barn trives og udvikles, og hvis der opstår tvivl om noget eller en undren – så vil vi rigtig gerne snakke med jer forældre om det.

Vi arbejder løbende med "Pædagogisk Læreplan" og herunder finder du et link til evalueringen i 2022:

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.