Derfor arbejder vi ved opstarten målrettet med barnets tilknytning til de voksne i Kælkebakken samt med relationen til jer.

I Kælkebakken har vi:

2 vuggestuegrupper: Rødder og Spirer (24 børn i alt)
3 børnehavegrupper: Sol og Stjerne for de 3-4 årige og Måne for de 5-6 årige (ca. 43 børn i alt)

I Kælkebakken skaber vi rammer som giver barnet mulighed for at bevæge sig ud i livet, i eget tempo. Ved opstarten er barnets tilknytning til de voksne i Kælkebakken vores primære fokus. En tryg og tillidsfuld tilknytning ser vi som en forudsætning for en sund og naturlig udvikling. Vi vægter at det enkelte barn udvikler tro på sig selv, gå-på-mod og styrke til at rejse sig, når det falder. Færdigheder, som er grundlæggende for barnets mod på livet. Vi skaber rammer, hvor barnet øver sig i at indgå i større fællesskaber. Det gør vi bl.a. ved at lade barnet indgå i mindre grupper, deltage i fælles arrangementer, men også ved at give barnet mulighed for at trække sig. Barnet skal have lov til at udfordre sig selv, bøvle og fejle. Vi er lige ved siden af, vi ser barnets intentioner, opmuntrer, guider, griber barnet samt jubler med barnet, når barnet oplever at lykkes.

Hvis jeres barn skal trives og udvikle sig, har vi brug for et godt og tæt samarbejde med jer forældre. Vores samarbejde er afgørende for at sikre de rette udviklingsbetingelser for lige netop jeres barn. Vi har altså en gensidig forpligtelse til at gå på opdagelse i og samarbejde om, hvad barnet måtte have brug for.

Kælkebakken har til huse i et ældre pavillonbyggeri som ikke har lang levetid tilbage.

Det betyder at vi i 2022 starter på en proces som skal ende ud med at Kælkebakken skal flytte til klubbens adresse på Bispevej 7 (Klubben flytter på Højvangskolen).

Der skal bygges om og bygges til, så der til sidst står en rigtig fin dagtilbudsafdeling med plads til det samme antal børn, som der er i Kælkebakken.

Processen og byggeriet forventes at tage et par år, så vi forventer at skulle flytte i nye lokaler først i 2024, men ingen kender den præcise tidsplan endnu.

Kontaktoplysninger:

Kontoret                  23 74 14 96
Vuggestuen              23 74 15 22
Børnehaven              23 74 15 27
Fællesrummet           23 74 15 06

Legepladsen
Udeliv er en aktiv del af livet i Kælkebakken. Vores legeplads er stor og kuperet, med huler og krat, bakker og sandkasser, gynger og klatrestativer, rutsjebaner og maser af skøn natur. Her er plads til de stille såvel som de mere livlige lege.
Vi udnytter aktivt de muligheder vores terræn giver os. Vi udfordrer børnenes motorik og stimulerer deres sanser, når vi er ude. Vi sikrer, at legepladsen danner ramme om tilpas udfordrende aktiviteter og legemiljøer for børnene - uanset alder.

Huset
Vores hus er praktisk indrettet med plads til både uforstyrret leg og ro til fordybelse ved voksenstyrede aktiviteter. Hvert rum har forskellige funktioner og byder derfor på forskellige muligheder.
I vuggestuen har børnene et motorikrum, et legerum med forskellige legemuligheder, to spiserum med plads til leg på gulv eller aktivitet ved bordene. Pædagogerne i vuggestuen arbejder som et team og børnene er derfor ikke stueopdelte. De har adgang til alle de udfoldelsesmuligheder, vuggestuen rummer.
I børnehaven danner de indre rammer rum for stille og rolige samværsformer. Vi har 4 grupperum og et børnebibliotek. Den primære tanke bag indretningen er, at børnene ved at se sig omkring skal blive inspirerede til leg, kreativitet, rollelege, konstruktionslege og læsning. 

Nærmiljøet
Kælkebakkens nærmiljø byder på mange og afvekslende oplevelser for børnene. Vi tager ofte på ture, enten til skov og sø eller til en af de mange offentlige legepladser i Stavtrup. Vi har elcykler, som giver os mulighed for at tage vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn med til f.eks. Naturcenter Sølyst. Vi benytter os også af Aarhus kulturelle tilbud sammen med de ældste børn.

Dagens gang i Kælkebakken

Fællesstund:

6:30 til kl. 7.30 tilbydes et enkelt og sundt morgenmåltid til de børn, som ikke kan nå at spise hjemme. Vi opfordrer dog til, at måltidet indtages hjemme i familiære rammer. 

Kl. 8.00 trækker vuggestuen i egne rammer.

Kl. 9.00 -15:30/16 i børnehaven:

9.00 Børnehavebørnene fordeler sig i mindre grupper og spiser frugt og rugbrødsklemmer. Derefter deltager børnene i voksenstyrede aktiviteter, hvor robusthed og sociale relationer ofte er gennemgående temaer. Nogle aktiviteter er planlagte på forhånd, andre opstår med afsæt i børnenes interesser og leg.

10.45 samles børnene i deres spisegrupper, sol-, stjerne- og månegruppen.

12.00 er alle børn på legepladsen, også selv om de har været ude om formiddagen. De børn, som trænger til en middagslur, sover indenfor i et af grupperummene. 

14.00 Alle børn får deres madpakke. Er barnet ikke sultent, inviteres det alligevel til at deltage i fællesskabet ved bordet.

Eftermiddagen byder på både fri leg og hyggeligt samvær på tværs af diverse grupper og det sker så vidt muligt på vores skønne legeplads.

Kl. 9.00 -15.30/16:00 i vuggestuen:

9.00 Børnene samles til sang og rytmik eller gør klar til en tur ud af huset. Alle får tilbudt en rugbrødsklemme og frugt i mundrette bidder.

Vi putter de børn, som har behov for en lur og de øvrige børn går i gang med aktiviteter og leg i mindre grupper.

10.30 gør vi klar til frokost. Samtidig begynder de børn, som sover to gange, at vågne. Efter frokosten putter vi de børn, som sover i middagsstunden. Vi vækker meget nødigt børn som sover, men gør hvad vi kan for at følge barnets behov for søvn.

12.00 Mens de ældste vuggestuebørn sover, spiser de yngste frokost og leger der efter i motorikrummet.

Børnene vågner på forskellige tidspunkter og fra ca. kl.: 14:00 spiser børnene deres madpakker. De voksne fordeler sig, så der er nærvær både ved spisebord, på gulvet, på legepladsen og på badeværelset i løbet af eftermiddagen.

Fællesstund:

15:30-17 Samler vi alle børnene. Antallet af børn er afgørende for hvor tidligt, vi vælger at samle os. Børnene hygger sig med at lege på tværs og ved at være sammen med deres søskende, indtil vi siger farvel og tak for en dejlig dag.

Hver dag serverer vi et økologisk frokostmåltid til børnene. De råvarer vi bruger, er så vidt muligt økologiske. Derfor har vi det økologiske guldmærke i Kælkebakken. Hvert 2. år stemmer I forældre, om hvorvidt frokostordningen skal fortsætte.

En gang om året inviterer vores forældreråd jer til at beslutte, om vi skal have en eftermiddags-madordning, eller om I skal lave eftermiddags-madpakker til jeres børn.

I Kælkebakken er madmod et væsentligt fokuspunkt under måltidet. Pædagogerne skaber en hyggelig og nærværende stund ved bordet, hvor nysgerrighed på madens oprindelse, det at lytte til hinanden og det at blive mødt og udfordret på sine holdninger til maden, danner ramme, om det vi kalder madmod.

 

 

 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I relation til barnet er I vores vigtigste samarbejdspartnere. Vores mål er i samarbejde med jer at skabe de mest optimale udviklingsmuligheder for barnet. Vi lægger vægt på at vi gensidig informerer hinanden i hverdagen om ting som kan have betydning for barnets trivsel.

Møder og individuelle samtaler

Vi har 4 dialogmøder fra barnet begynder hos os, til det bliver skolebarn:

  • Opstartsdialogmøde inklusiv individuel samtale
  • Dialogmøde for forældre til mindstebørnsgruppen (Børnene ca. 3-4 år)
  • Dialogmøde for forældre til mellembørnsgruppen (Børnene ca. 4-5 år)
  • Dialogmøde for forældre til storbørnsgruppen (Børnene ca. 5-6 år)

På dialogmøderne får I mulighed for at dele de udfordringer og glæder I har med de andre forældre. I får indblik i, hvad vi arbejder med i forhold til den pågældende aldersgruppe og I får viden om, hvordan I hjemme kan bakke op om de tiltag vi søsætter. I kan byde ind med relevante spørgsmål til det pædagogiske arbejde, ting I undrer jer over og dilemmaer I måtte stå med på hjemmefronten.

Desuden afholder vi 3 individuelle status og udviklingssamtaler.

  • Individuel samtale ved opstartsdialogmødet (Barnet ca. 1 år)
  • På vej mod børnehave (Barnet ca. 2,7 år)
  • På vej mod skolestart (Barnet ca. 5 år)

Samtalerne foregår med afsæt i et dialoghjul som er dannet ud fra et digitalt spørgeskema, som både I og vi udfylder. Ad den vej får vi en fælles forståelse af barnets styrker, og af hvordan vi sammen kan understøtte barnets udvikling.

Får I eller vi brug for en snak ud over de planlagte møder, kan der altid aftales tid til en forældresamtale. 

Forældrerådet

Vores forældreråd har stor betydning. Forældrerådsmedlemmerne er jeres talerør og vores formidlere til jer. Både vi og I er med til at sætte dagsorden for hvilke emner vi tager op på forældrerådsmøderne. Ad den vej bliver vi opmærksomme på om vi får kommunikeret vores faglige viden til jer på en brugbar og forståelig måde. Vi får også inspiration til relevante pædagogiske emner, vi kan debattere på personalemøder gennem de spørgsmål, I som forældre rejser.

Hvert år i august afholder vi valg til forældrerådet. 

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Tryghed er kimen til trivsel og udvikling. Derfor har vi skærpet fokus på at skabe en god og tæt relation til både jeres barn og jer.

Jeres barn vil altid være et af mange børn i Kælkebakken. At indgå i et større fællesskab og her blive set og hørt, er vigtigt for at barnet trives og udvikler sig. Barnets nærmeste udviklingszone og barnets styrker er afsæt for vores pædagogiske tilgang til barnet.

Vi tager ansvar for at møde jeres barn på en måde, så barnet føler sig anerkendt, set og oplever at være en del af fællesskabet. Der gør vi ved:

  • at anerkende jeres barns følelser, uanset om barnet er glad eller ked af det.
  • at italesætte barnets intentioner og initiativer for ad den vej at give barnet mod på at øve sig, mod på at være en del af fællesskabet, mod på at prøve nye ting, mod på at være i centrum.
  • at have fokus på barnets ressourcer for at styrke barnets evne til at klare modstand, hvad enten det drejer sig om tøjet, der driller, at indgå i legerelationer, hvor forhandlingens kunst kan være svær og at kunne udsætte egne behov.

Få inspiration til, hvad I kan gøre derhjemme for at understøtte jeres barns trivsel og udvikling:


Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Herunder finder du link til vores seneste evaluering af "Den Pædagogiske Læreplan":

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.