Det pædagogiske personale sørger for, at alle børn får de bedste muligheder for udvikling. Vi bruger blandt andet motorikken som pædagogisk redskab dertil.

I Snurretoppen er der 4 grupper:

 • Vuggestuegruppen Lopperne som er 0,9-2,5 år.
 • Mellemgrupperne Kolbøtter og Flikflakker som er 2,5-4,5 år.
 • Storbørnsgruppen Badutspringerne som er 4,5-6 år.

I Snurretoppen vægter vi motorikken højt og vores hus er indrettet med motorikken for øje. Det kan man læse mere om, under punktet ”Sådan ser her ud”. 

Udelivet er en vigtig del af vores hverdag, som også er godt til motorikken, hvorfor der er altid og af tre børnehavegrupper, der har ude-uge. Alle børnehavebørn, der ikke sover middagslur, er på legepladsen i middags-stunden. Hvis vejret er til det, nydes også eftermiddagsmaden på legepladsen. Vuggestuen er ligeledes på legepladsen eller på tur hver dag, enten om formiddagen eller om eftermiddagen.

I snurretoppen er der stort fokus på både børns og voksnes trivsel. Som barn er det vigtigt ved at lære sin egen rytme og følelser at kende, og børnene skal derfor have lov til at sove, når de er trætte og så vidt muligt at spise og drikke, når de trænger.

Snurretop-Børn skal have tid til at øve sig og eksperimentere med kroppen, så de bliver selvhjulpne og robuste børn.

I Snurretoppen prioriterer vi forældrekontakt og samarbejdet med forældregruppen højt. Der skal være en åben og anerkendende dialog, så både børn, forældre og personale føler sig trygge og respekterede.

Her på hjemmesiden vil I kunne finde svar på det meste, men I er altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål eller lignede.

Vores motoriske-pædagogiske tankegang tager sit afsæt fra teorien om motoriktræet (Anne Brodersen og Bente Pedersen). Dette betyder, at der arbejdes meget med grundmotorik og de primære sanser som et pædagogisk redskab, til at sikre børnenes fundament for trivsel, personlig udvikling, sprog, sociale relationer og læring.  Motorikken er vores fundament sammen med den gode relation og værdierne: tryghed, nærvær, ro og udvikling.

Vi arbejder på at motorikken ikke er noget der skal puttes ind i hverdagen, men at det er en naturlig del af vores hverdag. Personalets faglighed og kompetencer sættes i spil og vi ønsker at udbrede motorikkens betydning for trivsel, udvikling og lærings parathed til andre der arbejder med børn 0-6 år.

Vi ønsker at undersøge hvordan vores motoriske tilgang påvirker barnets skolestart både fagligt og socialt.
For os er motorik hele barnet: krop og bevægelse, sociale kompetencer, sprog, rytme, søvn, trivsel og udvikling.

Med denne vision vil I opleve at:

 • Børnene må lidt mere, og de får lov til at prøve sig selv af. Der er tid til at blive selvhjulpen, tid til fordybelse, gentagelser og tid til at eksperimentere, således alle barnets sanser bliver stimuleret. Det betyder at børnene f.eks. får lov til at blive beskidte, få blå mærker/små buler, gå i bare tæer, kravle op og hoppe ned og dermed bliver de rige på egne kropslige erfaringer.

 • Børnene lærer at mærke sig selv og egne behov, som en forudsætning for at kunne indgå i fællesskabet og danne gode relationer. Det sker gennem massage, mindfulness, yoga og søvn/pauser i løbet af dagen.

 • Pædagogerne arbejder på at have gode relationelle tilknytning til børnene – og vi kan, hvis barnet har brug for det, følge det fra det starter i vuggestuen til det skal videre i skole.

 • Alle børn i snurretoppen er ”børnehave-venner”. Vi forsøger at undgå betegnelsen ”bedste ven”, da der allerede her italesættes at nogle er bedre end andre.

 • I snurretoppen vægter vi legen højt! I legen lærer børnene grundlaget for de værdier, vi sender dem ud i verden med.

 • Vi har ikke legetøj fremme hver dag, vi prioriterer legen, hvor børnene får mulighed for at bruge fantasien og hvor sanser og kroppen er i spil, samt en masse af ude liv. Hvilket kan ses i den fysiske indretning, hvor stuerne er indrettet ud fra motoriktræets teori.

 • Vi bestræber os på, at alle børn har nogen at lege med, at børnenes legekompetencer hele tiden udvides og udvikles

 • I den frie leg ”blander de voksne sig udenom” – det betyder ikke, vi er ligeglad og ikke er til stede, det betyder vi er lige omkring børnene og kan hjælpe, når de får brug for det. Det kan være at ”oversætte” og udvikle legen.

 • Det pædagogiske personale er en del af et stærkere læringsfællesskab, der betyder at vi arbejder med reflekterende dialog og data som grundlag for de beslutninger vi træffer, og vi tillærer os ny viden.

 • Vi arbejder med tidligindsats og forældresamskabelse – sammen giver vi børnene de bedste betingelser for trivsel, udvikling og læring.

 • Alle børnene får lavet motorikprofil/krop og bevægelsesprofil, som vi i tæt samarbejde med forældrene bruger til at understøtte barnets udvikling.

 

For os er motorikken et stort fundament i barnets, trivsel, udvikling og læring.
Vi har indarbejdet arbejdet med motorik i vores hverdag og rutiner. Så her vil I opleve at børnene bliver vippet, snurret og rullet, ligesom de får massage og fodbade som en naturlig del af hverdagen.

Børnene får tid til at øve sig og eksperimentere med deres kropslige kunne, og vi er opmærksomme på at krop imitere krop og vi derfor skal være aktive rollemodeller.Herunder kan I finde mere viden om teorien bag motorikken og hvordan vi bruger den som grundlæggende redskab igennem hele barnets tid i Snurretoppen: 

Da Motorikinstitutionen Snurretoppen kom på tegnebrættet, var visionen klar. I visionen stod blandt andet: ”Vi arbejder på, at motorikken ikke er noget, der skal puttes ind i hverdagen, men at hverdagen er motorik” og ”Hos os må børnene lidt mere, og de får lov til at prøve sig selv af. Der er tid til at blive selvhjulpen, tid til fordybelse og gentagelser og tid til at eksperimentere, således at alle barnets sanser bliver stimuleret. Det betyder at børnene for eksempel får lov til at blive beskidte, få blå mærker/små buler, gå i bare tæer, kravle op og hoppe ned og dermed blive rige på egne kropslige erfaringer”.

Nedenfor finder du en artikel omkring vores hus, samt nogle små film, der viser hvordan vi bruger et par af rummene:

 

 

En typisk dag i Snurretoppen vil forløbe nogenlunde sådan her:

6.30-9.00
Snurretoppen åbner og den faste morgenåbner, Susan, tager imod de første børn. Klokken 7.00-7.30 tilbydes der morgenmad på Rytmen, til de børn der ikke har mulighed for at spise morgenmad hjemme.
Stuerne åbnes efterhånden, som børn og personale møder ind.
Der er ro til at komme i gang med dagen og der leges i
små og store grupper.

9.00-10.30
Børn og voksne fordeler sig i deres faste grupper. Der spises frugt og derefter laves der voksenstyrede pædagogiske aktiviteter ude og inde.
Der er altid en gruppe der har ude-uge.
Disse pædagogiske aktiviteter prioriter vi højt, og de vil altid
være en del af vores hverdag.

10.30
Vi spiser frokost. Her har vi fokus på fællesskabet omkring et måltid,
selvhjulpenhed og sprog.
Børnene, alt efter alder, hjælper til med at dække bord. De hælder selv vand i deres glas og øser mad op på deres tallerken.
Når de er færdige, rydder de selv af bordet.

12.00
Vuggestuebørnene er blevet puttet i barnevogn eller i krybbe. De vuggestuebørn der er vågne i middagsstunden, hygger sig med rolig leg.
Børnehavebørnene leger på legepladsen, de mindste børnehavebørn der ikke helt har sluppet luren, sover på en madras inde på Loppestuen

13.30
Vi spiser eftermiddagsmad. Vuggestuebørnene spiser på Loppestuen i takt med, at børnene står op fra deres lur. Vi vækker ikke børn, der sover.
Børnehavebørnene spiser i takt med, at det passer ind i deres leg, klokken 15.00 lukkes eftermiddagsbordet i Caféen ned.
Efter eftermiddagsmaden leger vi ude eller inde.

16.15
Børnene samles på én stue, i Caféen eller på legepladsen.
Vi får lidt brød og frugt. Vi leger rolige lege, læser en bog eller sidder med en voksen.

17.00
Snurretoppen lukker og siger tak for en dejlig dag.

OBS fredag lukker vi klokken 16.30

 

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Herunder finder du forskellige dokumenter der beskriver vores arbejde i Snurretoppen:

Vi arbejder løbende med "Den Pædagogiske Læreplan" og herunder finder du et link til evalueringen 2022:

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Louise (køkkenleder): 
”Min vision for køkkenet er at gøre det spændende for børn at spise, samt gøre dem nysgerrige på mad og madlavning.
Jeg er optaget af at bruge råvarer som er klimavenlige, ernæringsrige og indbydende.
Måltiderne er primært plantebaserede i takt med den grønne omstilling.
Døren til køkkenet er altid åben, sådan børnene kan være med og udforske egne madoplevelser. ”


Vores køkken har fået sølvmærket. Vores økologiprocent ligger på 85%.

  

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Overstående var en kort intro til samarbejdet mellem jer forældre og os personaler. Derefter kommer der en film der omhandler sprogarbejdet og til sidst en film omkring motorikvurderinger.

Sprogarbejde i Snurretoppen

 

Motorikvurderinger

 

Billedet herunder, viser tiden i Snurretoppen - fra vuggestue til skole

Når I starter i Snurretoppen, får I udleveret et forventningsafstemningsbrev. Dette brev kan ses herunder:Forældrerådet er blevet enige om, at der laves fællesfødselsdage når børnene fylder 4, 5 og 6 år. Du kan se hvad det indebære i dokumentet herunder:Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Kære nye kollega! Tillykke med dit nye job Vi glæder os til at byde dig velkommen og til vores samarbejde om at skabe en institution med optimale rammer, tryghed, nærvær, trivsel og udvikling for børnene – samt et godt personale miljø. Herunder finder du velkomstbrev og anden nyttig info

Info til nye medarbejdere

Hvis du endnu ikke er ansat i dagtilbuddet, eller måske er studerende, kan du finde nyttig info fra dagtilbuddet ved at benytte knappen herunder